domoticz – uber nerds only

In dit hoofdstuk gaan we op ‘unix’ nivo direct in het mechaniek van je PI wroeten … de kans dat het een paar keer fout gaat is gegarandeerd dus maak backup’s en test op je test systeem … ( ja ik weet dat je dat  niet doet maar dan heb ik het in ieder geval verteld )
Tip: Domoticz heeft een zeer duidelijke en complete handleiding 

P1 poort van de nieuwe RFXCom -XL gebruiken:

De nieuwste RFXCom heeft een DSRM chip optie zodat je de p1 poort van je slimme meter uit kan lezen. Onder domoticz versie 4.10 ( nu nog beta ) zijn de volgende setting beschikbaar.
Zoek je slimme meter op in de tabel, in ons geval type 4, selecteer DSMR_4 en druk op set mode om te bewaren.
Tip: 
Op de RFXCom site zijn alle tools en een zeer uitgebreide handleiding te vinden

Kies DSMR versie 4 voor de meest gangbare P1 porten als je meter er niet bij staat 

Na een reboot zal je log file er zo uit kunnen zien:
2018-12-09 09:18:23.002 Status: RFXCOM: Using serial port: /dev/ttyUSB0
2018-12-09 09:18:23.653 Status: RFXCOM: Async mode set to: ‘DSMR 4/5’
2018-12-09 09:18:30.634 Status: P1 Smart Meter: Meter reports as DSMR 4.2
2018-12-09 09:18:31.727 (RFXCom-XL) P1 Smart Meter (Power)
2018-12-09 09:18:31.728 (RFXCom-XL) Usage (Usage L1)
2018-12-09 09:18:31.733 (RFXCom-XL) P1 Smart Meter (Gas)
2018-12-09 09:18:31.562 Status: P1 Smart Meter: Found gas meter on M-Bus channel 1
2018-12-09 09:18:41.760 (RFXCom-XL) P1 Smart Meter (Power)
2018-12-09 09:18:41.761 (RFXCom-XL) Usage (Usage L1)

Nefit Easy toevoegen:
https://www.domoticz.com/wiki/NefitEasy

Hier de stappen met mijn opmerkingen:
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash –
sudo apt-get install nodejs
If necessary / not installed automatically, also install npm
sudo apt-get install npm
Install pm2 to control the service
sudo npm install pm2 -g
sudo pm2 startup
Install easy server
sudo npm i nefit-easy-http-server -g
Create start script
sudo nano /home/pi/scripts/nefiteasyhttpserver.sh
#!/bin/bash/usr/bin/easy-server –serial=your-serial –access-key=your-access –password=your-password –host=127.0.0.1 >/dev/null
( Deze gegevens vind je in je nefit easy op, en passwd heb je hopelijk op geschreven )
chmod 755 nefiteasyhttpserver.sh

Broadlink A1 toevoegen:
Check je pytonversie:
python3 –version
moet versie 3.5 of hoger zijn 

sudo pip3 install broadlink
sudo pip3 install pyaes
sudo pip3 uninstall pycryptodome

copy plugin files to /home/pi/domoticz/plugins/BroadlinkRM2
mkdir /home/pi/domoticz/plugins/BroadlinkRM2
chmod +x plugin.py
chmod +x plugin_send.py
chmod +x plugin_http.py
chmod +x plugin_http.sh

sudo chmod + * 

sudo service domoticz restart

Letop haal de ‘:’ weg bij het toevoegen van het mac adress van je A1